Painting

 • Spanish Memory (Cadiz) 53X55 OC

  Spanish Memory (Cadiz) 53X55 OC

 • Spanish Memory (Granada) 58 x 30 OC

  Spanish Memory (Granada) 58 x 30 OC

 • Coral Reef #1 66 3/4 X56 OC

  Coral Reef #1 66 3/4 X56 OC

 • Coral Reef #2 58x25 OC

 • Where Rain Falls Upon the Sun 55x57 OC

  Where Rain Falls Upon the Sun 55x57 OC

 • Saturn 58 x 58 OC

  Saturn 58 x 58 OC

 • Astrolabe 60x50 OC

  Astrolabe 60x50 OC

 • Transit of Venus 58x45 OC

 • Sargassum 45x58 OC

 • Jupiter # 1 58x64 OC

  Jupiter # 1 58x64 OC

 • Peachtree 58x45 OC

  Peachtree 58x45 OC

 • Jupiter #2 49x61 OC

  Jupiter #2 49x61 OC

 • Sunspots 45x37 OC

  Sunspots 45x37 OC

 • Stained Glass 58x24 OC

  Stained Glass 58x24 OC

 • Orchids 60x52 OC

 • Sarasota Bamboo #1 30x16 oil on panel

  Sarasota Bamboo #1 30x16 oil on panel

 • Right Atrium 52 x36 OC

 • Optic Nerve 38X28 OC

  Optic Nerve 38X28 OC

 • Orbits of Comets 54x42 OC

 • Protovertebrate 58X28 OC

  Protovertebrate 58X28 OC

 • Confluence 58 x 32 OC

 • Gnosis 32x21 OC

  Gnosis 32x21 OC